TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Mgr Agnieszka Szymaniak-Kurowska

DLACZEGO JA?

Wykształcenie

Posiadam wykształcenie kierunkowe, ukończyłam 5-letnie studia na kierunku Filologia Angielska (Uniwersytet Łódzki), ze specjalnością w dziedzinie translatoryki. Ukończyłam dodatkowe kursy tłumaczeniowe. Staram się dbać o ciągły rozwój zawodowy.

Terminowość

Wszystkie tłumaczenia wykonuję we wcześniej ustalonych terminach. Realizuję również tłumaczenia ekspresowe. Wychodzę naprzeciw oczekiwaniom klienta.

Doświadczenie

Posiadam 15 letnie doświadczenie w pracy tłumacza przysięgłego, doświadczenie zawodowe w międzynarodowym biznesie.

Rzetelność i poufność

Tłumaczenia wykonuję z najwyższą starannością. Do każdego tłumaczenia podchodzę w sposób profesjonalny, zapewniając klientowi pełną poufność. Jako tłumacz przysięgły jestem związana tajemnicą zawodową.

Bezpośredni kontakt

Nie jestem agencją i nie podzlecam tłumaczeń stronom trzecim. Oznacza to szybszy czas realizacji zleceń oraz pełną odpowiedzialność za wysoką jakość tłumaczeń.

Oszczędność

Zlecając tłumaczenie bezpośrednio w moim biurze, oszczędzasz. Nie płacisz podwójnie w związku z pośrednictwem biura tłumaczeń. Oferuję atrakcyjne stawki firmom i stałym klientom.

Nie szukaj dalej. Zapoznaj się już teraz z moją ofertą!

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

Oferuję tłumaczenia uwierzytelnione i zwykłe dokumentów urzędowych, prawniczych, ekonomicznych, bankowych, finansowych, handlowych, biznesowych, technicznych i innych.

W tym:

  • typowe dokumenty wymagajace tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego (zaświadczenia urzędowe, świadectwa, akty notarialne, pełnomocnictwa, umowy handlowe, dyplomy, indeksy, dokumenty samochodowe, itp.)
  • dokumentacja towarzysząca transportowi towarów (dokumentacja celna, specyfikacje, świadectwa,faktury itp.)
  • tłumaczenia materiałów i dokumentacji firmowej (regulaminy i instrukcje wewnętrzne firm, plany strategiczne, prezentacje, materialy konferencyjne
    i szkoleniowe, treści stron www, itp.)

Na czym polega tłumaczenie przysięgłe?

Specyfika tłumaczenia przysięgłego polega na tym, iż tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, w tym: odsyłacze, pieczęcie, dopiski, itp. zgodnie z przepisami o tłumaczeniach przysięgłych. Każda przetłumaczona strona w tłumaczeniu przysięgłym opatrywana jest pieczątką i podpisem tłumacza.

O MNIE

Witaj
Nazywam się Agnieszka Szymaniak-Kurowska. Jestem wykwalifikowanym i doświadczonym tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Od ponad 10 lat pomagam moim Klientom z tłumaczeniami uwierzytelnionymi oraz w skutecznej komunikacji w języku angielskim.

Tłumacz przysięgły angielski

MOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

– Tytuł tłumacza przysięgłego języka angielskiego, jestem wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP/3456/05.
– Tytuł magistra filologii angielskiej ze specjalizacją Translatoryka, uzyskany na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego
– Wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów urzędowych, sądowych, prawniczych, ekonomicznych, biznesowych, artykułów publicystycznych, tekstów humanistycznych, technicznych, medycznych i innych
–  Wieloletnie doświadczenie w pracy w Regionalnych i Globalnych zespołach HR w jednej z największych korporacji branży FMCG. 

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Karierę zawodową rozpoczęłam od nauczania języka angielskiego i współpracy z biurami tłumaczeń, dla których świadczyłam usługi tłumaczeń. W 2004 roku uruchomiłam własną działalność jako tłumacz przysięgły języka angielskiego i rozpoczęłam współpracę w zakresie realizacji tłumaczeń pisemnych i ustnych dla Klientów z całej Polski.

W swojej pracy  kładę duży nacisk na jakość, rzetelność i terminowość tłumaczenia.  Od wielu lat współpracuję z kancelariami notarialnymi, instytucjami państwowymi, sądami, policją, prokuraturą i osobami fizycznymi z terenu Polski i krajów anglojęzycznych.    

Gwarantuję Państwu wysoką jakość i pełen profesjonalizm usług tłumaczeniowych. 

Moje portfolio klientów to zarówno osoby prywatne, jak również:

–  zagraniczne przedsiębiorstwa prowadzące działalność biznesową na terenie Polski,
– polsko-angielskie joint venture oferujące usługi i produkty na terenie Polski i krajów anglojęzycznych,
–  polskie firmy świadczące usługi spedycyjne na terenie krajów anglojęzycznych,
– firmy wchodzące na rynek Polski, dla których przygotowuję przekłady dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki,
– obywatele krajów anglojęzycznych prowadzący w Polsce sprawy urzędowe, skarbowe itp potrzebujący pomocy wykwalifikowanego tłumacza w kontaktach z polskimi urzędami i instytucjami. Tłumacz przysięgły angielski

Pytania i odpowiedzi

Do zlecenia tłumaczenia poświadczonego wystarcza zwykle kolorowy skan lub zdjęcie dokumentu w dobrej rozdzielczości przesłane na adres: tlumacz.przysiegle@gmail.com. Okazanie oryginału jest konieczne przy odbiorze tłumaczenia.

Tłumaczenie przygotowuję na podstawie przesłanych plików. Jeżeli ich jakość jest niewystarczająca, proszę o dostarczenie oryginałów przed uzgodnionym terminem realizacji zlecenia. Tłumacz przysięgły angielski

Część instytucji wymaga złożenia tłumaczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem (np. urzędy stanu cywilnego), ale w wielu przypadkach wystarczy tłumaczenie poświadczone za zgodność z kopią dokumentu. Zależy to od wymagań odbiorcy końcowego tłumaczenia.

Przez „oryginał” należy rozumieć dokument opatrzony własnoręcznym podpisem instytucji /osoby wydającej lub jej pieczęcią, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub posiadający inne fizyczne zabezpieczenia umożliwiające stwierdzenie jego autentyczności, bądź wygenerowany w polskim systemie teleinformatycznym umożliwiającym weryfikację dokumentu. Dokumenty wydane w innej formie opisuję w formule poświadczającej zgodnie ze stanem faktycznym jako kopia, skan itp. 

Tłumaczenie poświadczone, potocznie zwane także przysięgłym, jest sporządzane najczęściej w formie papierowej. Na każdej stronie znajduje się odcisk pieczęci tłumacza i jego podpis. Na końcu tłumaczenia umieszczana jest formuła poświadczająca zgodność tłumaczenia z oryginałem lub kopią dokumentu (skanem, wydrukiem komputerowym itp.).

Tłumaczenie może zostać także poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza.

Płatność gotówką przy odbiorze lub przelewem z góry. W przypadku większych zleceń wymagana jest wpłata zadatku. Tłumacz przysięgły angielski

Tłumaczenie może w Państwa imieniu zlecić i odebrać inna wskazana przez Państwa osoba.

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego „tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej”. Tłumaczenie poświadczone podpisem elektronicznym (nie jego wydruk czy skan tłumaczenia w wersji papierowej) ma taką samą moc jak tłumaczenie poświadczone własnoręcznym podpisem i pieczęcią tłumacza. Co do wymagań formalnych w konkretnych sprawach zawsze jednak należy upewnić się w instytucji, w której będzie składane tłumaczenie.

Jeśli dokumentem źródłowym jest skan lub kopia dokumentu, tłumaczenie w postaci elektronicznej ma tę zaletę, że cały proces zlecenia i odbioru tłumaczenia odbywa się bez konieczności wychodzenia z domu. Jeśli jednak tłumaczenie ma być poświadczone za zgodność z oryginałem, konieczne jest jego okazanie.

Każde zlecenie wyceniam indywidualnie, biorąc pod uwagę termin wykonania tłumaczenia, stopień trudności tekstu, jego długość i układ graficzny. Przy krótszych zleceniach podaję cenę za całość, w przypadku dokumentów wielostronicowych określam cenę za całą pracę lub podaję stawkę za 1125 znaków ze spacjami, tj. za ok. pół strony A4.

Przy tłumaczeniu dyplomów ukończenia studiów stosuję zasadę opisaną w § 46 ust. 2 Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego, zgodnie z którą „tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy przytacza się w języku źródłowym; może on zostać uzupełniony w uwadze tłumacza wyjaśnieniem o treści ustalonej przez powołaną do tego instytucję”. Tłumacz nie powinien umieszczać w tłumaczeniu sądów wartościujących dotyczących poziomu wykształcenia. Uznawaniem wykształcenia zajmują się powołane do tego instytucje w poszczególnych krajach.

KONTAKT

Żelazowa Wola 11
96-500 Sochaczew
NIP: 837-142-12-20

Żelazowa Wola 11
96-500 Sochaczew
NIP: 837-142-12-20

46 863-38-38
603-134-656

tlumacz.przysiegle@gmail.com

Dostarczanie i odbiór dokumentów

Dokumenty do tłumaczenia można dostarczyć osobiście na wskazany poniżej adres, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres tlumacz.przysiegle@gmail.com

Zapraszam do kontaktu:

ŻELAZOWA WOLA 11

96-500 Sochaczew
(dom vis a vis Restauracji Piano)

Polecam również:

Tłumacz Przysięgły Języka Szwedzkiego – Dr Joanna Dobrzyńska-Sobiech
www.tlumaczeniaszwedzki.pl