TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Mgr Agnieszka Szymaniak-Kurowska

Warunki korzystania z usług tłumaczenia

  • Wszelkie dokumenty przeznaczone do tłumaczenia są objęte poufnością.

  • Termin realizacji tłumaczenia jest określany z Klientem indywidualnie.

  • Cennik podany na stronie ma charakter poglądowy, tłumaczenia wyceniane są indywidualnie w oparciu o przekazane przez klienta informacje. W każdym przypadku wiążący charakter ma przedstawiona klientowi i zaakceptowana przez niego oferta. 

  • Klient ma obowiązek wykonania płatności w terminie określonym na fakturze. W przypadku nieterminowych płatności Tłumacz przysięgły ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.

  • Klient ma prawo do złożenia reklamacji wykonanego tłumaczenia w ciągu 14 dni od daty przekazania informacji Klientowi o wykonaniu tłumaczenia. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Tłumacz przysięgły naniesie stosowne poprawki. W przypadku przyjęcia reklamacji, Tłumacz przysięgły może przyznać Klientowi rabat w związku z wystąpieniem błędów w tłumaczeniu. Tłumacz przysięgły angielski

  • W przypadku tłumaczeń zlecanych drogą mailową, za dzień przyjęcia zlecenia uważa się dzień wpłynięcia honorarium na rachunek nr 85 1020 1185 0000 4302 0066 1785 (PKO BP SA)  lub w przypadku stałej współpracy- e-mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia.

  • Składając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z powyższymi warunkami i je akceptuje . W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszych Warunków mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.  Tłumacz przysięgły angielski